ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
72012001 ตลิ่งชันวิทยา   15  70  60  25  85  17  18 
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย   200  200  400  400  60  60  120  120 
72012005 สรวงสุทธาวิทยา   32  50  73  82  10  12 
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี   40  40  40 
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   250  190  60  250  100  80  20  100 
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข)   41  185  220  226  12  15  27  27 
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)   130  130  130  75  25  75  100 
72012010 สวนแตงวิทยา   11  30  17  24  41  18  24  27 
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์   20  20  20 
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา   20  40  60  60 
72022002 สองพี่น้องวิทยา   72  72  72  11  11 
72022003 อู่ทองศึกษาลัย   105  85  20  112  21  21  21 
72022004 สระยายโสมวิทยา   43  55  78  20  98  26  24  30 
72022005 ดอนคาวิทยา   22  52  52  74  25  25  25  50 
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5   22  40  62  62  20  26  26 
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา   20  53  52  15  73  10  10  10 
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา   111  80  31  111  22  10  12  22 
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1   40  200  240  240  20  20  20 
72022010 อู่ทอง   330  10 
72022011 บางลี่วิทยา   80  110  180  10  190  15  15  15 
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3   395  395  395  115  115  115 
72032002 บ่อกรุวิทยา   23  25  30  18  48  10  10  10 
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม   10  33  43  43  14 
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา   20  10  20  10  30  10  11 
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6   29  67  86  10  96  11  14 
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7   17  16  28  33 
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา   70  70  70  50  50  50 
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย   42  185  217  10  227  10  42  52  52 
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม   75  90  111  165  19  46  62  65 
72032010 ด่านช้างวิทยา   30  30  30 
73012001 พระปฐมวิทยาลัย   300  300  300  15  14  15 
73012002 ราชินีบูรณะ   240  266  476  30  506  46  46  46 
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์   20  60  60  20  80 
73012004 ศรีวิชัยวิทยา   40  200  200  40  240  30  35  30 
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)   40  40  60  20  80 
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม   40  120  200  20  160  25  20  25 
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม   20  100  120  120  25  26  26 
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย   300  300  300  38  38  38 
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน   33  308  331  10  341  42  13  51  55 
73012011 ศาลาตึกวิทยา   92  74  18  92  29  17  12  29 
73012012 คงทองวิทยา   45  181  226  226  28  28  28 
73012013 บ้านหลวงวิทยา   10  40  50  50  12  18  18 
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์   50  50  50  21  21  21 
73022002 ภัทรญาณวิทยา   45  130  175  175 
73022004 พลอยจาตุรจินดา   50  15  35  50  12  12  12 
73022005 แหลมบัววิทยา   30  29  30  10  10 
73022006 เพิ่มวิทยา   21  44  65  65  19  18  19 
73022008 บางเลนวิทยา   30  60  20  31  30  20  10  30 
73022009 บางหลวงวิทยา   27  41  34  34  68 
73022010 สถาพรวิทยา   20  15  35  35  10  10  10 
73022011 บัวปากท่าวิทยา   47  35  17  52  10  10  10 
73022012 สามพรานวิทยา   155  155  155  43  43  43 
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   30  316  346  346  50  55  55 
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา   360  360  360  50  50  50 
73022015 ปรีดารามวิทยาคม   47  40  19  53 
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์   13  298  311  311  26  26  26 
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)   40  160  200  200